Quan điểm về từ thiện

admin

Staff member
Mar 14, 2020
7
0
1
Do người gặp khó khăn rất nhiều so với nguồn tài chính nên cần ưu tiên và hiệu quả. Nên tạo nền móng để họ thoát khỏi khó khăn dài hạn:
  • Có sức khỏe tốt: ăn uống, thể dục, làm việc, nghỉ ngơi... khoa học, không sử dụng chất kích thích (rượu, bia, ma túy...)
  • Sử dụng tiền hiệu quả: nên tìm hiểu nhu cầu cần thiết cơ bản...
  • Có đạo đức: không đẩy người khác vào hoàn cảnh khó khăn...
  1. Đối với người không có khả năng lao động (trẻ em, người già, người khuyết tật, người bị bệnh ...) nên trợ cấp nhu cầu cần thiết cơ bản đến khi hết khó khăn
  2. Đối với người tạm thời mất khả năng lao động (tai nạn, bị bệnh), gia đình gặp khó khăn nên cho vay tiền lãi suất thấp trong thời gian dài
  3. Đối với người hay giúp đỡ cộng đồng nên ưu tiên mua sản phẩm, dịch vụ của họ, trợ cấp nhu cầu cần thiết cơ bản đến khi hết khó khăn để họ có nhiều thời gian giúp xã hội hơn
  4. Đối với người nghèo, người khuyết tật: nên ưu tiên mua sản phẩm, dịch vụ của họ
 
Top Bottom